REIKI

 

Reiki je isceliteljska metoda polaganja ruku, koja postoji od drevnih vremena.

Razlikuje se od drugih sličnih isceliteljskih metoda jer nije potrebna naporna obuka i svako može lako isceljivati ukoliko sledi pravila tehnike.
Kanalisanjem Reikija aktivirani su Alfa moždani talasi a kontinuiranim praktikovanjem automatski i spontano se aktiviraju i Theta moždani talasi koji su isceljujući i delotvorni za zdravlje.

Postanete li uporni i vešti u upotrebi univerzalne energije, možete oblikovati vlastiti život.

Reiki je utemeljio teolog iz Japana, Dr Mikao Usui (1865.-1926.) pod nazivom Usui Reiki Ryoho, kao »put do zdravog tela i uma korišćenjem univerzalnog Reikija«.

Premda je Reiki Ryoho nastao u Japanu, međunarodno se širio i razvijao, prošao kroz mnoge preobražaje i sada je priznat kao isceliteljska tehnika i delotvoran način duhovnog rasta i stvaranja pozitivnog života.

Reiki je univerzalna energija. Usui je rekao da je sve što postoji u univerzumu sačinjeno od univerzalne energije, i tu suštinu postojanja nazvao Reiki.

Životna energija se naziva brojnim imenima poput kija, čija, elan vitala, Reikija, Reishija, životnog magnetizma, prane, telesne radioaktivnosti, orgona i tako dalje.

Reiki je aktivan način korišćenja univerzalne energije, Reiki je tehnika isceljivanja time što ste kanal za primanje Reikija – univerzalne energije. Biti kanal znači primati životnu energiju ujedinjujući se sa svešću i ritmom univerzuma

1. Nakon aktiviranja Reiki kanala putem inicijacije svako može isceljivati bez dalje obuke, ali neophodno je da nastavite sa pročišćavanjem i radite na svojoj duhovnosti i isceliteljskoj sposobnosti i postanete čist kanal Reiki energije.

2. Nakon aktiviranja Reiki kanala sposobnost se nikada ne gubi, čak i ako ga više ne koristite. Sposobnost koju dobijate inicijacijom je osnovna a njen razvoj zavisi od vežbanja. Drugim rečima, vaša sposobnost bez korišćenja tehnike ostaje na početnom nivou.

3. Moć se povećava – što više koristite iscjeljenje Reikijem ona postaje jača i istovremeno isceljuje um i telo - vaše i drugih, ali važno je da shvatite da ste kanal Reikija. Ako imate iluziju da je moć vaša, grešite – mi smo samo kanali za životnu moć .

4. Nije potrebna koncentracija i napor – kad stavite ruke na mesto (ili ih držite u vazduhu) Reiki teče koliko je potrebano. Koncentracija i kontrola osećaja nisu neophodne. Bitno je da se opustite i postavite ruke na mesto koje želite tretirati.
5. Ne prenosi se negativna energija – Reiki je čisto svetlo pa ne prenosi niti prima negativnu energiju. Sve dok je put Reiki energije čist, ne treba brinuti o njemu. Fokusirajte um na čitavo telo i održavajte duh na visokom nivou .

6. Delotvoran je nezavisno o uverenju – bez obzira u koju religiju ili ideologiju verujete ili ne verujete, Reiki će efikasno delovati na negativne obrasce i forme mišljenja, biljke i kućne ljubimce. Ljudi ga imaju pravo odbiti i to nemojte primiti lično. Nemojte ga nametati silom, jer energija neće teći u osobu koja ga odbija.Poštujte tuđu sudbinu i volju.

7. Delotvoran je za sva stvorenja – isceljivanje Reikijem je efikasno za ljude, životinje i mesta i za sve što postoji u univerzumu. Važno je održavati svest čistom i ne vibrirati grubim vibracijama.

8. Sinergijski je efikasan sa drugim metodama – njegova je efikasnost udvostručena kad se koristi sa lekovima i drugim tehnikama kao što su akupuntura, či-gong, hiropraktika, masaža, kristaloterapija, su-jok, itd.
9. Reiki revitalizuje životnu energiju i pojačava prirodne isceljujuće procese. Lekovi i druge tehnike mogu biti delotvorniji sinergijskim delovanjem sa Reikijem.

10. Ide van granica prostora i vremena – upotrebom simbola, Reiki omogućava isceljivanje na daljinu, prošlosti i budućnosti. Svo postojanje je vibracija. Vi i drugi ste u stvari jednaki – sve je energija i nema prepreke vremena i prostora. Premda su simboli korisni, kad shvatite suštinu energije , više nisu neophodni.

11. Pročišćava karmu – Reiki je koristan za pročišćenje karme i isceljenje trauma. Takođe poboljšava DNK. Loša karma prošlosti mora se promeniti da bi ste istinski mogli prihvatiti sreću. Zato se prošla karma mora iskoreniti ponavljanjem, samopročišćavanjem Reiki energijom. Važno je pokušati živeti život bez uticaja stare karme i stvaranja nove.

12. Bitan je pokretač duhovnog buđenja – podešavajući se sa suštinom Reikija putem samopročišćenja i meditacije i svakodnevne primene Reikija možete napredovati ka samoostvarenju. Suština Reikija je dostići stanje duhovne probuđenosti koje je postigao Usui sledeći Reiki u svakodnevnom životu. Drugim rečima samoostvarenje u tišini, miru i vrhovnom blaženstvu.

Reiki terapija se sastoji od:

- Tretmana za relaksaciju i energizaciju tela te za jačanje obolelih ili povredjenih mesta.

- Osposobljavanja pacijenta da samostalno radi Reiki tretamane na sebi i drugima, putem stepenovane Inicijacije od strane sertifikovanog majstora.
KONTAKT - HOLISTIČKI CENTAR EQUILIBRIUM