HOMEOPATIJA

 

Osnovni princip homeopatije, kome ona uostalom duguje i svoje ime, jeste postulat, princip sličnosti koji je još u davna vremena postavio Hipokrat, otac medicine, tvrdeći da se «slično sličnim leči» (ili prema našoj narodnoj izreci «klin se klinom izbija»).
Međutim, onaj koji je ovaj aksiom podigao na naučni nivo i stvorio od njega potpuni terapijski metod jeste nemac Samuel Hahnemann (1755-1843).

Njegovo otkriće je «princip o sličnom», u skladu sa kojim, da bi se izlečila neka bolest, bolesnom organizmu treba dati supstancu koja će, kad se unese u zdrav organizam, kod njega izazvati iste simtome kao i ta bolest.

U homeopatiji dakle, tačna dijagnoza nije određivanje bolesti, već iznalaženje leka koji, kada se unese u zdrav organizam, izaziva sliku sličnu bolesti i koji će, kada se ordinira, dovesti do izlečenja.

Kod uzimanja anamneze od strane homeopatskog lekara ne uzimaju u obzir samo lokalni simptomi, kao što je to slučaj kod klasičnog medicinskog pregleda, već i razne specifičnosti određenog organizma. Tako se ispituju i njegove različite reakcije na toplotu ili na hladnoću, na razne vremenske uslove, na razne položaje tela itd. Takođe se ispituje i pacijentovo psihomentalno stanje.

Homeopatski lekovi potiču od sastojaka iz biljnog i životinjskog carstva ili su mineralnog porekla Postupkom dobijanja tzv. potencija lek se prilagodjava svakom pacijentu posebno.

Ljudski organizam raspolaže unutrašnjim terapijskim snagama koje počinju da funkcionišu u trenutku kada se on nađe u stanju pripravnosti zbog toga što treba da se suoči sa situacijom koja ugrožava njegovo zdravlje.

Drugim rečima, možemo reći da naš organizam poseduje svog unutrašnjeg «doktora» koji je odgovoran za održavanje zdravlja samog organizma. Svaki organizam reaguje na svoj poseban, sopstveni način, što se često ignoriše u klasičnoj medicini.

Homeopatska terapija se sastoji od:

- Razgovora sa pacijentom kojim se detaljno ispituje njegovo sveukupno fizičko i mentalno stanje
- Kompleksne analize kojom se određuje tačna dijagnoza i odgovarajući lek
- Periodičnih konsultacija tokom kojih se vrše potrebne korekcije u lečenju.
KONTAKT - HOLISTIČKI CENTAR EQUILIBRIUM