OSTALI TRETAMANI I KONSULTACIJE

 

 • Rekonekcija

  Povezivanje sa životnom energijom
  Po metodi Dr. Eric Pearl-a, na uskladjivanju pacijentovih energetskih linija (meridijana) sa energetskim tokovima koji nas okružuju.

 • Tretman Bahovim kapima

  Kapi na bazi prirodnih esencija. Manifestacije na mentalnom planu su usko povezane sa našim zdravljem, tako da se terapija odredjuje individualno, a na osnovu detaljnog razgovora sa pacijentom.

 • Theta isceljivanje

  Izuzetno efikasna metoda kod pojave strahova i ankcioznosti. Deluje na regulisanju frekvencija u organizmu.

 • Biorezonantna dijagnostika i terapija

  Pomoću aparata koji vrši dijagnostiku i na osnovu snimka frekvencija pojedinih organa, tokom terapije, vraća pacijentu frekvencije koje vrše uravnoteženje, u slučaju da je došlo do poremećaja, bolesti ili problema uzrokovanim parazitima, bakterijama, virusima, gljivicama a koji se tom prilikom eliminišu iz organizma.

 • Tretman kućnih ljubimaca

  Životinje bolje reaguju od ljudi na terapije (Reiki, homeopatski lekovi itd.), prvenstveno jer nemaju psihičkih ograda i blokada • KONTAKT - HOLISTIČKI CENTAR EQUILIBRIUM