S U P E R V I Z I J A

STUDENATA I PRAKTIČARA

Biorezonantna dijagnostika
i terapija


Cvetna terapija (Dr Bach)

Homeopatija

Inergetix-CoRe System

Reiki

Rekonekcija

Supervizija studenata i praktičara

Theta isceljivanje

***

Equilibrium
kontakti


Korisni linkoviSupervizija predstavlja kompleksan rad kako na razvoju sposobnosti terapeuta u homeopatskoj praksi tako i na razvoju ličnosti samog homeopate. Rad se odvija na više nivoa:

- podrška u razvoju kliničke prakse
- podrška u rešavanju i razumevanju slučajeva u kojima smo ,,zaglavljeni"
- podrska ličnosti homeopate u odnosu : homeopata - pacijent
- produbljivanje problema i rešavanje konfliktnih situacija
- produbljivanje znanja o filozofiji , MM i razumevanje Organona u praksi i drugo.

Rad je organizovan u grupama od troje do devetoro homeopata. Grupe su zatvorenog tipa sto znači da kada se grupa oformi i krene sa radom , ne menja sastav prisutnih.

Sastanci su jedom mesecno, jednm u par meseci ili po dogovoru i potrebama grupe.

Jedna supervizijska sesija traje 3 ili 6 sati, sa malim pauzama i velikom pauzom u slučaju da se radi 6 sati.

Grupa je pod zavetom ćutnje, radi na razvoju poverena unutar grupe kao i na podršci članova da iskreno i bez predrasude iznose svoje probleme.

Može se raditi:

- supervizija papirnog slučaja
- supervizija živog slučaja
- supervizija homeopate

Pored grupnih rade se i individualne supervizije - supervizor : homeopata u cilju gore navedenog.
Grupa ( individua ) se unapred dogovara o programu rada .

Cilj supervizije je razvoj homeopatije , koji je jedino moguć kroz rad homeopate na razvoju ličnih sposobnosti, produbljivanju znanja i iskustva, što za rezultat daje povećan broj uspešno rešenih slučajeva.

Osim supervizije homeopata radimo: mentorisanje, monitoring, superviziju svih praktičara holističkih metoda isceljivanja.

Rad može biti pojedinačan ili u grupi u zavisnosti od potrebe i želje praktičara.

Nudimo pomoć i podršku oko organizacije prakse početnicima i rešavamo probleme u već postojećim praksama.

Iskustvo je pokazalo da veliki broj holističkih praktičara odustane od prakse jer nema adekvatnu podršku u trenutku kada se problem pojavi. Najčešće su problemi savladivi i praksa se uspešno nastavlja zahvaljujući procesu supervizije . Važno je da se javite adekvatnoj i kvalifikovanoj osobi za pomoć.


Samo uz poverenje i međusobno uvažavanje saradnja se odvija na obostrano zadovoljstvo.

dipl. supervizor - JASMINA VRAČARIĆ ĐAKONOVIĆ
Studiranje homeopatije, bareljef
Doctor Samuel Hahnemann Memorial (Washington, DC) 
Za više informacija o terapijama, kursevima i obuci, kao i za zakazivanje termina,
možete nam se obratiti putem e-mail-a:
equilibrium.holycentar@gmail.com
ili u radnom vremenu, na telefon +381 064 1304791

Novasvest


© 2011 by Holistički centar EQUILIBRIUM. All rights reserved

Web design
www.delalle.com