R E I K I

INICIJACIJE I TRETMANI

Biorezonantna dijagnostika
i terapija


Cvetna terapija (Dr Bach)

Homeopatija

Inergetix-CoRe System

Reiki

Rekonekcija

Supervizija studenata i praktičara

Theta isceljivanje

***

Equilibrium
kontakti


Korisni linkoviIsceljivanje polaganjem ruku je prirodna isceliteljska metoda koja postoji od drevnih vremena. Od davnina ljudi su i na Zapadu i na Istoku svesni tajanstvene energije koja isijava iz dlanova. Iskustveno je shvaćeno da se bol može brzo otkloniti stavljanjem ruku na bolno područje.

Takođe je otkriveno da su ljudi pritom različito delotvorni pri davanju tretmana, neki imaju više isceliteljske moći od drugih. Zabeleženo je da su Buda i Hrist isceljivali polaganjem ruku i da se to radilo u drevnoj Grčkoj i u Rimu.

Reiki je isceliteljska metoda polaganja ruku, koja postoji od drevnih vremena.

Razlikuje se od drugih sličnih isceliteljskih metoda jer nije potrebna naporna obuka i svako može lako isceljivati ukoliko sledi pravila tehnike. Kanalisanjem Reikija aktivirani su Alfa moždani talasi a kontinuiranim praktikovanjem automatski i spontano se aktiviraju i Theta moždani talasi koji su isceljujući i delotvorni za zdravlje. Postanete li uporni i vešti u upotrebi univerzalne energije, možete oblikovati vlastiti život.MIKAO USUI

Reiki je utemeljio teolog iz Japana, Dr Mikao Usui (1865.-1926.) pod nazivom Usui Reiki Ryoho, kao »put do zdravog tela i uma korišćenjem univerzalnog Reikija«.

Usui Reiki Ryoho proširio se celim Japanom kao vrlo delotvorno »isceljivanje polaganjem ruku« i usvojili su ga mnogi, posebno u mornarici, zbog potpore kontra-admirala Ushide i Takatomija.

Reiki Ryoho je došao u SAD nakon Usuijeve smrti i nastavio se širiti s New Age pokretom, kao »isceliteljska tehnika za um i telo«. Iz SAD-a, kao sedišta, proširen je po celom svetu i vraćen u Japan krajem 1980-ih pod imenom »Reiki-ho« tj. Reiki.

Premda je Reiki Ryoho nastao u Japanu, međunarodno se širio i razvijao, prošao kroz mnoge preobražaje i sada je priznat kao isceliteljska tehnika i delotvoran način duhovnog rasta i stvaranja pozitivnog života.

Reiki je univerzalna energija. Usui je rekao da je sve što postoji u univerzumu sačinjeno od univerzalne energije, i tu suštinu postojanja nazvao Reiki.

To je kosmički talas i čista svetlost koja dolazi iz više dimenzije. Veliki univerzum (majka priroda) se menja i cirkuliše bez stagnacije. Mi ljudi se kao deo prirode nazivamo malim univerzumom i živimo vibrirajući u rezonanciji s talasom velikog univerzuma. Ono što spaja veliki univerzum i nas kao mali univerzum je univerzalna energija. Univerzalna energija postoji u svemu i ona je životna energija unutar ljudskog tela , koja nam daje prirodnu isceliteljsku sposobnost i moć da živimo život punom snagom.

Životna energija se naziva brojnim imenima poput kija, čija, elan vitala, Reikija, Reishija, životnog magnetizma, prane, telesne radioaktivnosti, orgona i tako dalje. Reiki je aktivan način korišćenja univerzalne energije , Reiki je tehnika isceljivanja time što ste kanal Reikija –univerzalne energije . Biti kanal znači primaiti životnu energiju ujedinjujući se sa svešću i ritmom univerzuma i pročišćavati se putem njenog prenošenja.

Suština Reiki-a je primanje energije tj. aktiviranje od strane učitelja (majstora) nakon čega možete kanalisati Reiki u svako vreme i na svakom mestu. Mogućnost primanja, tj. kanalisanja energije naziva se usklađivanje, u skladu sa standardnom metodom koja vas čini kanalom univerzalne energije i čini da kao mali univerzum vibrirate u rezonanci s velikim univerzumom.

Možete kanalisati univerzalnu energiju kad god želite. Univerzalna energija je vibracija iz više dimenzije.Reiki koji je univerzalna energija kao moć koja rađa veliki univerzum, stvorila je Sunčev sistemi sve živote na Zemlji i održava ih u dobrom stanju, to je i energetski izvor svake pojave u univerzumu. Takođe je to energija finih talasa koju isijava najviša svest u univerzumu radi sprovođenja svoje volje.Univerzalna energija postoji svuda u obliku vibracije.REIKI TERAPIJA

Kako funkcioniše Reiki

1. Nakon aktiviranja Reiki kanala putem inicijacije svako može isceljivati bez dalje obuke, ali neophodno je da nastavite sa pročišćavanjem i radite na svojoj duhovnosti i isceliteljskoj sposobnosti i postanete čist kanal Reiki energije.

2. Nakon aktiviranja Reiki kanala sposobnost se nikada ne gubi, čak i ako ga više ne koristite. Sposobnost koju dobijate inicijacijom je osnovna a njen razvoj zavisi od vežbanja. Drugim rečima, vaša sposobnost bez korišćenja tehnike ostaje na početnom nivou.

3. Moć se povećava – što više koristite iscjeljenje Reikijem ona postaje jača i istovremeno isceljuje um i telo - vaše i drugih, ali važno je da shvatite da ste kanal Reikija. Ako imate iluziju da je moć vaša, grešite – mi smo samo kanali za životnu moć .

4. Nije potrebna koncentracija i napor – kad stavite ruke na mesto (ili ih držite u vazduhu) Reiki teče koliko je potrebano. Koncentracija i kontrola osećaja nisu neophodne. Bitno je da se opustite i postavite ruke na mesto koje želite tretirati.

5. Ne prenosi se negativna energija – Reiki je čisto svetlo pa ne prenosi niti prima negativnu energiju. Sve dok je put Reiki energije čist, ne treba brinuti o njemu. Fokusirajte um na čitavo telo i održavajte duh na visokom nivou .

6. Delotvoran je nezavisno o uverenju – bez obzira u koju religiju ili ideologiju verujete ili ne verujete, Reiki će efikasno delovati na negativne obrasce i forme mišljenja, biljke i kućne ljubimce. Ljudi ga imaju pravo odbiti i to nemojte primiti lično. Nemojte ga nametati silom, jer energija neće teći u osobu koja ga odbija.Poštujte tuđu sudbinu i volju.

7. Delotvoran je za sva stvorenja – isceljivanje Reikijem je efikasno za ljude, životinje i mesta i za sve što postoji u univerzumu. Važno je održavati svest čistom i ne vibrirati grubim vibracijama.

8. Sinergijski je efikasan sa drugim metodama – njegova je efikasnost udvostručena kad se koristi sa lekovima i drugim tehnikama kao što su akupuntura, či-gong, hiropraktika, masaža, kristaloterapija, su jok, itd.

9. Reiki revitalizuje životnu energiju i pojačava prirodne isceljujuće procese. Lekovi i druge tehnike mogu biti delotvorniji sinergijskim delovanjem sa Reikijem.

10. Ide van granica prostora i vremena – upotrebom simbola, Reiki omogućava isceljivanje na daljinu, prošlosti i budućnosti. Svo postojanje je vibracija. Vi i drugi ste u stvari jednaki – sve je energija i nema prepreke vremena i prostora. Premda su simboli korisni, kad shvatite suštinu energije , više nisu neophodni.

11. Pročišćava karmu – Reiki je koristan za pročišćenje karme i isceljenje trauma. Takođe poboljšava DNK. Loša karma prošlosti mora se promeniti da bi ste istinski mogli prihvatiti sreću. Zato se prošla karma mora iskoreniti ponavljanjem, samopročišćavanjem Reiki energijom. Važno je pokušati živeti život bez uticaja stare karme i stvaranja nove.

12. Bitan je pokretač duhovnog buđenja – podešavajući se sa suštinom Reikija putem samopročišćenja i meditacije i svakodnevne primene Reikija možete napredovati ka samoostvarenju. Suština Reikija je dostići stanje duhovne probuđenosti koje je postigao Usui sledeći Reiki u svakodnevnom životu. Drugim rečima samoostvarenje u tišini, miru i vrhovnom blaženstvu.


Ministarstvo zdravlja Republike Srbije o Reiki-u:


Reiki je isceljujuća kosmička energija i sistem holističkog lečenja koji se na toj energiji zasniva. Tokom tretmana terapeut/isceljitelj polaže ruke na pacijenta i time prenosi ovu blagotvornu energiju na njegovo bioelektromagnetno polje. Prema klasifikaciji Nacionalnog centra za komplementarnu i alternativnu medicinu pri američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, Reiki spada u medicinu biopolja.

Savremena primena Reikija počinje 20-tih godina prošlog veka u Japanu kada Mikao Usui, osnivač Reikija, formuliše i prvi uspešno primenjuje i podučava ovaj sistem prirodnog lečenja. Naslednik Usuija, Cujiro Hayaši otvara prvu Reiki kliniku u Tokiju i uspostavlja saradnju sa zdravstvenim institucijama. Posle drugog svetskog rata Reiki se proširio po celom svetu i danas je, osim u Japanu i drugim zemljama Dalekog Istoka, najrasprostranjeniji u Sjedinjenim Državama, Kanadi, skoro svim evropskim zemljama, Južnoj Americi i Australiji. Širom sveta postoje mnoge Reiki organizacije i udruženja Reiki terapeuta i instruktora.SIMBOL REIKI
na Shinjitai japanskom

Postoji više naučnih hipoteza o mehanizmu dejstva Reikija, mada jedinstvena teorija još uvek nije usaglašena. Poznato je da polje Reiki energije indukuje bioelektromagnetne tokove unutar ćelija i tkiva i time pojačava sposobnosti organizma za samolečenje i otpornost prema stresu.

Od mnogobrojnih pozitivnih efekata, najpoznatiji su: smanjenje napetosti, stresa, opšte psihofizičko opuštanje, povećanje samoisceljujućih sposobnosti organizma, smanjenje bola, pružanje pomoći pacijentu prilikom pripreme za operaciju i skraćenje i olakšanje postoperativnog oporavka, jačanje imunog sistema, poboljšavanje fizioloških procesa u organizmu (npr. krvnog pritiska i rada srca), smanjenje psihosomatskih problema.

Istraživanja sprovedena poslednjih dvadesetak godina potvrđuju efikasnost primene Reikija i u slučaju teških hroničnih bolesti i stanja organizma. U zemljama u kojima je Reiki rasprostranjen, veliki broj lekara i ostalog medicinskog osoblja koristi Reiki kao komplementarnu metodu lečenja.

Reiki se primenjuje i kod, sa medicinskog stanovišta gledano, potpuno zdravih osoba radi poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja, relaksacije, jačanja imuniteta itd.

Nuspojave Reiki tretmana nisu poznate. Reiki se može primenjivati i za opšte poboljšanje psihofizičkog zdravlja i kao komplementarna metoda lečenja svim metodama klasične i alternativne medicine.

 
Za više informacija o terapijama, kursevima i obuci, kao i za zakazivanje termina,
možete nam se obratiti putem e-mail-a:
equilibrium.holycentar@gmail.com
ili u radnom vremenu, na telefon +381 064 1304791

Novasvest


© 2011 by Holistički centar EQUILIBRIUM. All rights reserved

Web design
www.delalle.com