C V E T N A   T E R A P I J A

Dr EDWARD BACH

Biorezonantna dijagnostika
i terapija


Cvetna terapija (Dr Bach)

Homeopatija

Inergetix-CoRe System

Reiki

Rekonekcija

Supervizija studenata i praktičara

Theta isceljivanje

***

Equilibrium
kontakti


Korisni linkovi


» Najlepši poklon koji možete podariti drugima je da sami budete sretni i puni nade; tako ćete moći i druge ljude da izbavite iz potištenosti.«

» Cilj ovih lekova je uzdizanje naših vibracija i otvaranje naših kanala za primanje Duhovnog Sopstva; prožimanje naših priroda posebnim vrlinama koje su nam neophodne i odstranjivanje iz nas mana koje su štetne.
Oni imaju moć, kao što je ima lepa muzika, da oplemene naše naravi, približe nas sopstvenim dušama i tako nam daruju mir i oslobođenje od patnji.
Oni leče ne napadanjem bolesti, već Višom Prirodom, u prisustvu koje se bolest topi kao sneg na suncu.«

» Nema isceljenja dok se ne promene pogledi osobe, ne uspostavi mir uma i ne dostigne unutrašnja sreća.«

Dr EDWARD BACHPo Dr Bahu, ne postoji fizička bolest. Fizička bolest je samo slika mentalnog nereda, koji nastaje kada mi, uprkos upozorenju unutrašnjeg glasa, usvajamo način života drukčiji od onog koji naša savest sugeriše. Kada obavljamo neki posao protivno savesti, postajemo podložni mentalnim uznemirenjima poput straha, sumnje, ljutnje i zahvaljujući ovim mentalnim uznemirenjima, telo pati:

- Osnovni uzrok svih nevolja jeste teškoća, koju čovek toleriše na svom izabranom putu ili je sam izaziva u životu neke druge osobe.
- Kad god osoba ignoriše vođstvo svog unutrašnjeg glasa i deluje protiv svoje savesti njen mentalni mir se remeti.
- Fizičko oboljenje kao takvo nema nikakav značaj; to je odraz mentalnog uznemirenja. Čim se mentalno stanje poboljša, fizički problemi nestaju.

Tako, prilikom lečenja pacijenta, ne uzimaju se u obzir njegove fizičke nevolje - bila to glavobolja ili dijarea, muka ili povraćanje, bolovi u želudcu ili kijanje - nijedan fizički simptom nije od značaja kada se prepisuje lek.

Kako su fizički problemi uticali na um i promenili njegovo raspoloženje jeste od važnosti. Bilo da je u pitanju strah ili beznadežnost, bes ili iritabilnost, mržnja ili zavist, sumnja ili ubeđenje, lek se prepisuje isključivo na osnovu mentalnih simptoma i kako lek uspeva u popravljanju raspoloženju pacijenta, fizički simptomi automatski nestaju.

Značaj mentalnih simptoma je veoma priznat u homeopatskom lečenju hroničnih bolesti. Prilikom uzimanja istorije bolesti veoma se vodi računa o razmatranju mentalnih simptoma pacijenta i prilikom prepisivanja leka, najveća važnost se pridaje mentalnim simptomima.
Esencije se prave od
biljnih mešavina

Kod Bahovih Cvetnih Lekova nikakvi fizički simptomi se ne razmatraju i samo mentalni simptomi se uzimaju u obzir. Ovde se odgovarajući lek bazira na isključivo mentalnim simptomima.

On se nalazi među samo 38 lekova, a ne postoji problem nalaženja prave potencije. Bahovi Cvetni Lekovi su prema tome najjednostavniji i najbezbedniji način lečenja i najprikladniji za samo – lečenje.

Kada kažemo da se lečenje Bahovim Cvetnim Lekovima zasniva samo na mentalnim simptomima, ne znači da je ovo lečenje ograničeno samo na mentalne probleme.
To jednostavno znači da se pacijent leči i fizički i mentalno, lekom koji se prepisuje samo na osnovu mentalnih simptoma. Između tela i uma postoji suptilna veza.

Ako je čovek srećan, osmeh na licu se pojavljuje . Oboljenja u različitim delovima tela imaju kumulativan efekat na um i ćud osobe. Upravo promena raspoloženja – mentalnog stanja pacijenta i njegovo poboljšanje – jeste svrha Bahovih Cvetnih Lekova, koji tako poništavaju kumulativan efekat fizičkih problema.

Činjenica da se Cvetni Lekovi odnose samo na mentalne simptome, ne treba da se protumači tako kao da ovi lekovi leče samo mentalne bolesti, kao što je ludilo, itd.

Kao što je ranije objašnjeno, ovi lekovi podstiču promenu u raspoloženju osobe, koje je određeno fizičkim i mentalnim oboljenjima i kroz ovu promenu, oni uklanjaju kumulativni efekat fizičkih i mentalnih problema.

Esencije za terapiju

Prednosti sistema Bahovih Cvetnih Lekova:

- Izbor leka je lak posao s obzirom da postoji samo 38 lekova i nema potencije koja bi dodatno komplikovala stvari.

- To je najbolji sistem za samo-lečenje bez pomoći lekara.

- Više od jednog leka može se uzimati pojedinačno ili u kombinaciji u isto vreme.

- Nema neželjenih efekata ovih lekova.

- Ovi lekovi mogu se uzimati sa lekovima drugih medicinskih sistema bez ometanja njihovog dejstva.


 
Za više informacija o terapijama, kursevima i obuci, kao i za zakazivanje termina,
možete nam se obratiti putem e-mail-a:
equilibrium.holycentar@gmail.com
ili u radnom vremenu, na telefon +381 064 1304791

Novasvest


© 2011 by Holistički centar EQUILIBRIUM. All rights reserved

Web design
www.delalle.com